Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovinský2211 SGWaAP
0.411slovinská11332 SGWaAP
0.496Chorvátsky4768 SGWaAP
0.543Albánsky877 SGWaAP
0.548Estónsky532 SGWaAP
0.550Poľský9661 SGWaAP
0.569Bulharský2204 SGWaAP
0.571Rumunský1887 SGWaAP
0.573Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.573lotyšská4872 SGWaAP
0.580Rakúsky11209 SGWaAP
0.596Maďarský32066 SGWaAP
0.596Litovský999 SGWaAP
0.598Lotyšský629 SGWaAP
0.610čiernohorská1948 SGWaAP
0.623Slovenský221665 SGWaAP
0.627moldavská4545 SGWaAP
0.632Portugalský1254 SGWaAP
0.634chorvátska21445 SGWaAP
0.635litovská4429 SGWaAP
0.642srbská33072 SGWaAP
0.644Slovinsko80021 SGWaAP
0.645estónska3657 SGWaAP
0.647Bieloruský2360 SGWaAP
0.648poľská110622 SGWaAP