Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovensko4576611 SGWaAP
0.555Česko214173 SGWaAP
0.573východné92359 SGWaAP
0.589slovensko70381 SGWaAP
0.596Európa1259811 SGWaAP
0.598Čechy156868 SGWaAP
0.617Maďarsko368392 SGWaAP
0.626Poľsko370602 SGWaAP
0.628Ukrajina298992 SGWaAP
0.630slovensko2169 SGWaAP
0.634Český_republika229491 SGWaAP
0.639Spiš60889 SGWaAP
0.642Kysuce52543 SGWaAP
0.660slovenské385970 SGWaAP
0.661Rumunsko116902 SGWaAP
0.666Orava99316 SGWaAP
0.667bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.672slovenská2572665 SGWaAP
0.673Záhorie50601 SGWaAP
0.675západné53526 SGWaAP
0.675Slovenský221665 SGWaAP
0.680Nemecko603262 SGWaAP
0.681Česko56190 SGWaAP
0.684Slovinsko80021 SGWaAP
0.685susedné_Česko7184 SGWaAP
0.687slovenský2089832 SGWaAP
0.688celoslovensky1612 SGWaAP
0.689vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.689Československo117408 SGWaAP
0.690podtatranský_región2076 SGWaAP
0.693Rakúsko298290 SGWaAP
0.694krajina2930017 SGWaAP
0.697Liptov88480 SGWaAP
0.700Bratislavský_kraj28531 SGWaAP
0.703Taliansko310649 SGWaAP
0.703Balkán29654 SGWaAP
0.707Považie17937 SGWaAP
0.708vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.709Srbsko107024 SGWaAP