Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovenský_učené811 SGWaAP
0.331slovenské_učené812 SGWaAP
0.333tovarišstvo2911 SGWaAP
0.482bernolákovský607 SGWaAP
0.484bernolákovské672 SGWaAP
0.542národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.543ľudovýchovný717 SGWaAP
0.555bernolákovská1063 SGWaAP
0.557Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.566účastinársky_spolok448 SGWaAP
0.567ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.570Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.571mecén1520 SGWaAP
0.582Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.597Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.600kníhtlačiar957 SGWaAP
0.605kníhtlačiareň1607 SGWaAP
0.610bernolákovčina1329 SGWaAP