Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovenský221665 SGWaAP
0.371slovenská2572665 SGWaAP
0.445Český76345 SGWaAP
0.487Maďarský32066 SGWaAP
0.519Československý18620 SGWaAP
0.538slovenský2089832 SGWaAP
0.550republika951415 SGWaAP
0.551Poľský9661 SGWaAP
0.600Rakúsky11209 SGWaAP
0.621Republika19695 SGWaAP
0.623Slovinský2211 SGWaAP
0.628česká395551 SGWaAP
0.633československá82331 SGWaAP
0.638Oblastný3800 SGWaAP
0.657Chorvátsky4768 SGWaAP
0.658slovinská11332 SGWaAP
0.659slovenské385970 SGWaAP
0.660národná634407 SGWaAP
0.667Regionálny7835 SGWaAP
0.670federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.672zväz250833 SGWaAP
0.675Slovensko4576611 SGWaAP
0.679Taliansky5899 SGWaAP
0.679SR1589613 SGWaAP
0.681Český_republika229491 SGWaAP
0.684česko39543 SGWaAP
0.692medzinárodná539331 SGWaAP
0.695poľská110622 SGWaAP
0.698ČR217683 SGWaAP
0.698Rumunský1887 SGWaAP
0.703Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.703maďarská166817 SGWaAP
0.711Bieloruský2360 SGWaAP
0.713Litovský999 SGWaAP
0.713celoslovenská_pôsobnosť3442 SGWaAP
0.714československý50210 SGWaAP