Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovart6551 SGWaAP
0.173Ikar9889 SGWaAP
0.243vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.365Kalligram4041 SGWaAP
0.396Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.450Perfektum1420 SGWaAP
0.485Vydavateľstvo_Matica1395 SGWaAP
0.487Evitapress1303 SGWaAP
0.495vydavateľstvo_Fragment654 SGWaAP
0.513Artforum5101 SGWaAP
0.515vydavateľstvo_Ikar7166 SGWaAP
0.533Knižný4482 SGWaAP
0.542vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.547KK_Bagala1191 SGWaAP
0.557nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.560Fragment1588 SGWaAP