Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovanský5652 SGWaAP
0.428slovanská26906 SGWaAP
0.443slovanský43645 SGWaAP
0.512slovanské13717 SGWaAP
0.609Veľkomoravský941 SGWaAP
0.612veľkomoravská4059 SGWaAP
0.613Slovanstvo1825 SGWaAP
0.620slovanstvo4084 SGWaAP
0.624cyrilo3992 SGWaAP
0.638slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.643staroslovenský939 SGWaAP
0.648metodská2346 SGWaAP
0.648Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.650slavista2900 SGWaAP
0.654Štúr34337 SGWaAP
0.656Židovský3460 SGWaAP
0.660Konštantín17220 SGWaAP