Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slobodan1425 SGWaAP
0.374Zoran4508 SGWaAP
0.443Petrović715 SGWaAP
0.485srbský38720 SGWaAP
0.499Damir973 SGWaAP