Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slavín8528 SGWaAP
0.506Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.516nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.522Slávičí_údolie1260 SGWaAP
0.550slávičie_údolie1477 SGWaAP
0.562pamätník93639 SGWaAP
0.564devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.570bôrik3494 SGWaAP
0.579Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.579Devín53324 SGWaAP
0.579ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.582Mohyla967 SGWaAP
0.590železná_studnička2876 SGWaAP
0.590hradný_kopec4093 SGWaAP
0.590Bradlo15858 SGWaAP
0.595Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.596Kačín838 SGWaAP
0.596Železný_studnička1431 SGWaAP
0.597dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.598Pamätník4080 SGWaAP
0.602kačín899 SGWaAP
0.607Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.608mohyla12213 SGWaAP
0.608pomník42679 SGWaAP