Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slávičí_údolie1260 SGWaAP
0.165slávičie_údolie1477 SGWaAP
0.386ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.411Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.459Krematórium667 SGWaAP
0.515Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.522Slavín8528 SGWaAP
0.535račiansky_mýtus776 SGWaAP
0.546Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.547líščie_údolie801 SGWaAP
0.548podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.550Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.557kopčianska1655 SGWaAP
0.561Líščí_údolie698 SGWaAP
0.567Prievoz2272 SGWaAP
0.571bratislavské_krematórium1558 SGWaAP
0.572Ružinovský2991 SGWaAP
0.572urnový_háj1107 SGWaAP
0.574Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.574Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.576trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.578Račiansky_mýto933 SGWaAP