Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sládkovič6786 SGWaAP
0.253Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.421Timrava6117 SGWaAP
0.431Francisci6950 SGWaAP
0.433Vajanský19332 SGWaAP
0.441Rázus4504 SGWaAP
0.449Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.486Kukučín8782 SGWaAP
0.488Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.493Škultéty16547 SGWaAP
0.494Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.499Hurban15758 SGWaAP
0.501Chalupka8421 SGWaAP
0.504Bernolák8299 SGWaAP
0.519Hollý31067 SGWaAP
0.539Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.545Kuzmány8759 SGWaAP