Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Skupinový1749 SGWaAP
0.441Individuálny2219 SGWaAP
0.472skupinová31330 SGWaAP
0.615Prezentácia3972 SGWaAP
0.619Motivačný1321 SGWaAP
0.625skupinový19342 SGWaAP
0.627Motivácia1515 SGWaAP
0.633Samostatný3248 SGWaAP
0.634Komunikácia1494 SGWaAP
0.652Aktivita8904 SGWaAP
0.658Práca38801 SGWaAP
0.658Zážitkový761 SGWaAP
0.659Metóda7160 SGWaAP
0.660skupinové11717 SGWaAP
0.664Školenie1726 SGWaAP
0.666Vytváranie1197 SGWaAP
0.670Víkendový1041 SGWaAP
0.671Komunikačný3077 SGWaAP
0.673Tímový636 SGWaAP
0.674Rozdelenie1890 SGWaAP
0.675Komplexný5952 SGWaAP
0.675Realizácia1596 SGWaAP
0.677Nácvik520 SGWaAP
0.678Edukačný661 SGWaAP
0.681Organizovanie711 SGWaAP