Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Singapur24802 SGWaAP
0.217Hongkong20920 SGWaAP
0.267Malajzia19454 SGWaAP
0.359Thajsko37895 SGWaAP
0.370Šanghaj16892 SGWaAP
0.387Dubaj28437 SGWaAP
0.404Spojený_arabský9008 SGWaAP
0.406Japonsko165460 SGWaAP
0.421Peking64053 SGWaAP
0.422Austrália121328 SGWaAP
0.426Tokio30015 SGWaAP
0.428Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.436Mexiko78990 SGWaAP
0.440Bahrajn7917 SGWaAP
0.443Indonézia27622 SGWaAP