Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sinaj5746 SGWaAP
0.540Jeruzalem73177 SGWaAP
0.560golanská_výšina1602 SGWaAP
0.575Izraelita11699 SGWaAP
0.577Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.592Chrámový_hora788 SGWaAP
0.607breh_Jordán400 SGWaAP
0.614Damask10702 SGWaAP
0.616Izrael201945 SGWaAP
0.623Egypt115718 SGWaAP
0.626Damašek2387 SGWaAP
0.637západný_breh9884 SGWaAP
0.643Palestína21170 SGWaAP
0.643Libanon22686 SGWaAP