Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Silvester_Krčméry1471 SGWaAP
0.538kardinál_Korec3909 SGWaAP
0.561Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.586Krčméry8555 SGWaAP
0.589Korec11581 SGWaAP
0.603disent4359 SGWaAP
0.604Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.612disident17549 SGWaAP
0.623František_Mikloško9732 SGWaAP
0.629Ján_Langoš4262 SGWaAP
0.637sviečková_manifestácia2714 SGWaAP