Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Silický_planina776 SGWaAP
0.155silická_planina740 SGWaAP
0.266plešivecká_planina424 SGWaAP
0.361silická807 SGWaAP
0.365Zádielsky1148 SGWaAP
0.372zádielska_dolina645 SGWaAP
0.391Silický802 SGWaAP
0.394stratenská695 SGWaAP
0.398cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.400Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.406slanský_vrch2679 SGWaAP
0.409havrania_skala621 SGWaAP
0.415planina16841 SGWaAP
0.421Cerový_vrchovina787 SGWaAP
0.430Krupinský_planina650 SGWaAP