Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.174Libéria3631 SGWaAP
0.329Burundi2863 SGWaAP
0.332Sudán12918 SGWaAP
0.341Nigéria18023 SGWaAP
0.342Mozambik3950 SGWaAP
0.342Somálsko11343 SGWaAP
0.345Uganda11130 SGWaAP
0.349Angola7602 SGWaAP
0.355Eritrea3373 SGWaAP
0.374Kongo13413 SGWaAP
0.376Rwanda9117 SGWaAP
0.381Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.382Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.382Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.384stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.390Guinea8994 SGWaAP
0.391Zimbabwe9492 SGWaAP
0.405Pakistan36417 SGWaAP
0.407Zair1426 SGWaAP
0.416konžská_demokratická938 SGWaAP
0.416južný_Sudán4456 SGWaAP
0.419Gambia1545 SGWaAP
0.425Kambodža11843 SGWaAP