Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sicília15880 SGWaAP
0.279Kréta13347 SGWaAP
0.363Baleársky_ostrov566 SGWaAP
0.394baleársky_ostrov745 SGWaAP
0.407jadranské_pobrežie1070 SGWaAP
0.414pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.416Rhodos5149 SGWaAP
0.417Rodos4299 SGWaAP