Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sibírsky2385 SGWaAP
0.293sibírska6906 SGWaAP
0.562Moskovský5705 SGWaAP
0.571Riazanský527 SGWaAP
0.583riazanská1020 SGWaAP
0.607Kukučínova7939 SGWaAP
0.608laborecká1980 SGWaAP
0.610Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.613Laborecký1233 SGWaAP
0.614Bajkalský4947 SGWaAP
0.615Mukačevská1567 SGWaAP
0.615Okružný5203 SGWaAP
0.624Kyjevský1489 SGWaAP
0.625tbiliská807 SGWaAP
0.625Agátový817 SGWaAP
0.627Odborársky1503 SGWaAP
0.628sibírsky5150 SGWaAP