Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sevilla12630 SGWaAP
0.233Valencia19442 SGWaAP
0.305Barcelona80974 SGWaAP
0.310Madrid48253 SGWaAP
0.333Neapol26478 SGWaAP
0.339Lyon14857 SGWaAP
0.353San_Sebastian2378 SGWaAP
0.372Marseille12962 SGWaAP
0.387Porto16922 SGWaAP
0.398Lisabon19129 SGWaAP
0.401Santiago11657 SGWaAP
0.401Verona12063 SGWaAP