Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.057severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.206NATO173055 SGWaAP
0.463Západoeurópsky602 SGWaAP
0.468Severoatlantický1145 SGWaAP
0.498OBSE14469 SGWaAP
0.499varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.502Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.503severoatlantická1391 SGWaAP
0.505KFOR3831 SGWaAP
0.520mierová_misia4407 SGWaAP
0.522Bezpečnostný_rada14676 SGWaAP
0.523aliančná698 SGWaAP
0.524západný_Balkán5745 SGWaAP
0.529SFOR955 SGWaAP
0.532euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.533BR_OSN5398 SGWaAP
0.533spojenecká7143 SGWaAP
0.538euroatlantická1905 SGWaAP