Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Severný6129 SGWaAP
0.499Južný20848 SGWaAP
0.531severné42086 SGWaAP
0.535severný55249 SGWaAP
0.535severná107448 SGWaAP
0.553južná128756 SGWaAP
0.557sever171324 SGWaAP
0.579Západný9325 SGWaAP
0.592severozápadná10658 SGWaAP
0.596Pacifik8223 SGWaAP
0.597juh178348 SGWaAP
0.602severovýchodná10384 SGWaAP
0.607Atlantický1027 SGWaAP
0.610juhovýchodná17288 SGWaAP
0.612severovýchodný5453 SGWaAP
0.614východná171947 SGWaAP
0.615západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.615Tichomorie4357 SGWaAP
0.621atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.621severozápad17802 SGWaAP
0.624severná_Afrika12882 SGWaAP
0.626Eurázia2062 SGWaAP