Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sergio8951 SGWaAP
0.231Carlos21960 SGWaAP
0.245Fernando12363 SGWaAP
0.269Javier6261 SGWaAP
0.289Luis18998 SGWaAP
0.292Antonio22394 SGWaAP
0.309Roberto18192 SGWaAP
0.318García3604 SGWaAP
0.324José20646 SGWaAP
0.326Felipe6058 SGWaAP
0.326Paulo3655 SGWaAP
0.333Garcia6960 SGWaAP
0.344Claudio5728 SGWaAP