Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sergej_kozlík1338 SGWaAP
0.251Sergej_Kozlík2089 SGWaAP
0.375Irena_Belohorská1123 SGWaAP
0.379Ivan_Mikloš25094 SGWaAP
0.397Tibor_Cabaj982 SGWaAP
0.401Eduard_Kukan7427 SGWaAP
0.402Vojtech_Tkáč1713 SGWaAP
0.408Miroslav_Číž1282 SGWaAP
0.412Pavol_Hamžík2200 SGWaAP
0.422Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP
0.428Mikuláš_Dzurinda41264 SGWaAP
0.432Jozef_Migaš3980 SGWaAP
0.446Richard_Sulík25282 SGWaAP
0.466Béla_Bugár13690 SGWaAP