Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sergej34671 SGWaAP
0.216Dmitrij9096 SGWaAP
0.225Jurij10135 SGWaAP
0.233Michail12720 SGWaAP
0.247Jevgenij7388 SGWaAP
0.264Vjačeslav1446 SGWaAP
0.268Valerij4055 SGWaAP
0.295Alexej17080 SGWaAP
0.300Vladimir17069 SGWaAP
0.304Nikolaj16468 SGWaAP
0.334Leonid5251 SGWaAP
0.377Ivanov5427 SGWaAP
0.385Oleg12580 SGWaAP
0.408Grigorij6276 SGWaAP