Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000September4666 SGWaAP
0.161December6638 SGWaAP
0.282Apríl2925 SGWaAP
0.286Jún3430 SGWaAP
0.310Júl2383 SGWaAP
0.337Január2699 SGWaAP
0.425Február2585 SGWaAP
0.479Marec4785 SGWaAP
0.499April1545 SGWaAP
0.510November7248 SGWaAP
0.527september792867 SGWaAP
0.538august593394 SGWaAP
0.538november690898 SGWaAP
0.544May3119 SGWaAP
0.545október688375 SGWaAP
0.550Máj6096 SGWaAP