Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Senegal5734 SGWaAP
0.203Kamerun7906 SGWaAP
0.235Ghana8280 SGWaAP
0.240Mozambik3950 SGWaAP
0.246Gambia1545 SGWaAP
0.268Togo3063 SGWaAP
0.278Alžírsko13945 SGWaAP
0.281Angola7602 SGWaAP
0.302Honduras6275 SGWaAP
0.304Nigéria18023 SGWaAP
0.310Uruguaj10332 SGWaAP
0.311pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.314Gabon1465 SGWaAP
0.314Kolumbia22960 SGWaAP
0.317pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.319Burkina921 SGWaAP
0.321Benin2442 SGWaAP
0.323Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.325Peru21613 SGWaAP
0.325Zambia3836 SGWaAP
0.327Brazília94977 SGWaAP
0.329Kostarika9099 SGWaAP
0.330Ekvádor10989 SGWaAP
0.332Tanzánia7222 SGWaAP