Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sekretariát2446 SGWaAP
0.299sekretariát39119 SGWaAP
0.475Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.556tajomníčka9637 SGWaAP
0.573tajomník66290 SGWaAP
0.583byro1335 SGWaAP
0.586Zastupiteľský674 SGWaAP
0.588Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.591Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.598Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.608Generálny6647 SGWaAP
0.611koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.611Poradný961 SGWaAP
0.613výbor390776 SGWaAP
0.617generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.620Výbor25031 SGWaAP
0.621komitét1995 SGWaAP
0.624Tajomník404 SGWaAP
0.625Stály7623 SGWaAP
0.626subkomisia3282 SGWaAP
0.638Koordinačný1645 SGWaAP
0.641generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.643Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.646Referát1461 SGWaAP
0.649sekretár25949 SGWaAP
0.652Prezídium6138 SGWaAP
0.653Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.653Delegácia643 SGWaAP
0.654poradný_orgán11401 SGWaAP
0.659Konferencia7980 SGWaAP
0.659referent18292 SGWaAP
0.659Ministerský556 SGWaAP
0.660Tlačový4514 SGWaAP
0.661komisia854487 SGWaAP
0.662prezídium22710 SGWaAP
0.663Povereníctvo2067 SGWaAP
0.664Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.665gestor6525 SGWaAP
0.665Organizačný2351 SGWaAP
0.667Odbor4760 SGWaAP
0.668koordinátor52905 SGWaAP
0.669oblastný11957 SGWaAP
0.671generálny_sekretár20589 SGWaAP