Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sekretariát2446 SGWaAP
0.299sekretariát39119 SGWaAP
0.475Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.556tajomníčka9637 SGWaAP
0.573tajomník66290 SGWaAP
0.583byro1335 SGWaAP
0.586Zastupiteľský674 SGWaAP
0.588Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.591Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.598Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.608Generálny6647 SGWaAP
0.611koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.611Poradný961 SGWaAP
0.613výbor390776 SGWaAP
0.617generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.620Výbor25031 SGWaAP
0.621komitét1995 SGWaAP
0.624Tajomník404 SGWaAP
0.625Stály7623 SGWaAP
0.626subkomisia3282 SGWaAP
0.638Koordinačný1645 SGWaAP
0.641generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.643Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.646Referát1461 SGWaAP