Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sekcia10929 SGWaAP
0.368Odbor4760 SGWaAP
0.554Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.568Katedra31518 SGWaAP
0.602generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.604gestor6525 SGWaAP
0.614odborný_garant9910 SGWaAP
0.615Úsek1859 SGWaAP
0.617generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.623Výbor_NR2924 SGWaAP
0.623generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.627Stredisko7483 SGWaAP
0.631Asociácia7449 SGWaAP
0.633Výskumný_ústav8452 SGWaAP
0.637Inštitút30231 SGWaAP
0.638Referát1461 SGWaAP
0.639ministerstvo1062673 SGWaAP
0.648Výbor25031 SGWaAP
0.650sekcia237254 SGWaAP