Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.310Uhorsko90302 SGWaAP
0.383Slavónsky407 SGWaAP
0.417banát1545 SGWaAP
0.421uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.425slavónska503 SGWaAP
0.430Budín8780 SGWaAP
0.476podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.482Banát1069 SGWaAP
0.492Halič9814 SGWaAP
0.498Stoličný_Belehrad568 SGWaAP