Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sedlársky564 SGWaAP
0.321sedlárska642 SGWaAP
0.454michalská3431 SGWaAP
0.488Michalský5895 SGWaAP
0.488Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.503Klobučnícky541 SGWaAP
0.517Uršulínsky562 SGWaAP
0.518františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.526Klariský860 SGWaAP
0.536Kapucínsky1093 SGWaAP
0.550klariská655 SGWaAP
0.550klobučnícka734 SGWaAP
0.555Mäsiarsky927 SGWaAP
0.559Konventný565 SGWaAP
0.560Pekársky548 SGWaAP
0.565župné_námestie1291 SGWaAP
0.569Palisáda2145 SGWaAP