Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sebavedomie486 SGWaAP
0.595Myslenie582 SGWaAP
0.612Bohatstvo435 SGWaAP
0.654sebavedomie89437 SGWaAP
0.654sebadôvera24967 SGWaAP
0.669Emocionálny476 SGWaAP
0.672Vášeň615 SGWaAP
0.675Emócia686 SGWaAP
0.677sebaúcta11926 SGWaAP
0.681Kreativita609 SGWaAP
0.686Myseľ2733 SGWaAP
0.687Odvaha735 SGWaAP
0.698Úspech5107 SGWaAP
0.708sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.710Rozum2061 SGWaAP
0.716Mentálny560 SGWaAP
0.733sebaistota7175 SGWaAP
0.735Pokora467 SGWaAP
0.736sebaovládanie8708 SGWaAP
0.741sebapoznanie7859 SGWaAP
0.742Mozog937 SGWaAP