Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Schválený1784 SGWaAP
0.401Rozpočet1769 SGWaAP
0.486Schválenie1898 SGWaAP
0.492Čerpanie755 SGWaAP
0.509Upravený1249 SGWaAP
0.522Výdavok1815 SGWaAP
0.523Bežný4804 SGWaAP
0.566Plnenie1710 SGWaAP
0.569schválený109561 SGWaAP
0.588Rozpočtový1349 SGWaAP
0.595Návrh15566 SGWaAP
0.600Zverejnený811 SGWaAP
0.609Dotácia2220 SGWaAP
0.622Záväzný1470 SGWaAP
0.625Kapitálový916 SGWaAP
0.625Ostatný6760 SGWaAP
0.628Úprava5079 SGWaAP
0.629Skutočnosť3618 SGWaAP
0.630Úhrada1191 SGWaAP
0.637Príjem2017 SGWaAP
0.643schválené27504 SGWaAP
0.645Harmonogram744 SGWaAP
0.645Obstaranie623 SGWaAP