Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Satan19195 SGWaAP
0.152satan28705 SGWaAP
0.259lucifer7829 SGWaAP
0.267Lucifer3851 SGWaAP
0.370diabol80890 SGWaAP
0.390antikrist3932 SGWaAP
0.417Antikrist3883 SGWaAP
0.436padlý_anjel3214 SGWaAP
0.469démon52430 SGWaAP
0.486pokušiteľ2188 SGWaAP
0.490boh268574 SGWaAP
0.498Boh1407708 SGWaAP
0.502satanská1943 SGWaAP
0.517falošný_prorok3713 SGWaAP
0.527kristus2498 SGWaAP
0.533Všemohúci8611 SGWaAP
0.534satanista4300 SGWaAP
0.536Alah8244 SGWaAP
0.536belzebub784 SGWaAP
0.538Diabol9918 SGWaAP