Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Saský742 SGWaAP
0.481saský2207 SGWaAP
0.482Bavorský1746 SGWaAP
0.496saské760 SGWaAP
0.507Durínsky1432 SGWaAP
0.547saská978 SGWaAP
0.563Bavorsko13359 SGWaAP
0.567Luxemburský1619 SGWaAP
0.584Sasko6331 SGWaAP
0.598Korutánsky1363 SGWaAP
0.608Štajerský420 SGWaAP
0.610Uhorský5334 SGWaAP
0.620Franz16644 SGWaAP
0.631Habsburský1841 SGWaAP
0.631Friedrich9350 SGWaAP
0.632Fridrich13041 SGWaAP
0.635Johann12645 SGWaAP
0.637bavorský9876 SGWaAP
0.637Rakúsky11209 SGWaAP