Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Santiago11657 SGWaAP
0.386Los8331 SGWaAP
0.389Valencia19442 SGWaAP
0.389Buenos_Aires13501 SGWaAP
0.391Santiago_de4727 SGWaAP
0.396San32966 SGWaAP
0.401Sevilla12630 SGWaAP
0.402Madrid48253 SGWaAP
0.402Porto16922 SGWaAP
0.412San_Juan1924 SGWaAP
0.412Barcelona80974 SGWaAP