Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000San_Pedro1165 SGWaAP
0.379San_Juan1924 SGWaAP
0.395San32966 SGWaAP
0.431Santiago_de4727 SGWaAP
0.439Las8373 SGWaAP
0.440San_José1958 SGWaAP
0.441Santiago11657 SGWaAP