Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000San_Juan1924 SGWaAP
0.352San_José1958 SGWaAP
0.379San_Pedro1165 SGWaAP
0.397San32966 SGWaAP
0.412Las8373 SGWaAP
0.412Santiago11657 SGWaAP
0.436Los8331 SGWaAP