Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000San_Francisco21771 SGWaAP
0.238San_Diego7177 SGWaAP
0.262New_York223103 SGWaAP
0.265Los_Angeles73446 SGWaAP
0.359Chicago60967 SGWaAP
0.375San_José1958 SGWaAP
0.379Baltimore3085 SGWaAP
0.383Kalifornia43701 SGWaAP
0.390Miami25122 SGWaAP
0.396Toronto36097 SGWaAP
0.419Manhattan14745 SGWaAP