Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Samuel_Jurkovič1471 SGWaAP
0.484Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.555Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.556Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.612Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.612Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.613družstevníctvo2069 SGWaAP
0.622Dušan_Jurkovič3725 SGWaAP
0.627národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.638Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.639Aurel_Stodola2509 SGWaAP
0.643Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.646Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.648Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.654Karol_Kuzmány1691 SGWaAP