Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Samostatný3248 SGWaAP
0.578Vykonávanie1028 SGWaAP
0.594Individuálny2219 SGWaAP
0.600samostatná218152 SGWaAP
0.612Špecifikácia6913 SGWaAP
0.631Činnosť2736 SGWaAP
0.633Skupinový1749 SGWaAP
0.640Vybavenie2474 SGWaAP
0.643Jednotlivý2861 SGWaAP
0.644Komplexný5952 SGWaAP
0.648Realizácia1596 SGWaAP
0.653Ručný1713 SGWaAP
0.654Vedúci3015 SGWaAP
0.656Náplň7072 SGWaAP
0.658Charakteristika2838 SGWaAP
0.660Príprava6303 SGWaAP
0.664Práca38801 SGWaAP
0.667Pomocný1925 SGWaAP
0.670Komunikačný3077 SGWaAP
0.671Personálny2813 SGWaAP
0.672Požiadavka5852 SGWaAP
0.672Poskytovanie2110 SGWaAP
0.673Orientácia1607 SGWaAP