Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.364Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.414štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.434Kukučín8782 SGWaAP
0.441Chalúpka1728 SGWaAP
0.442Francisci6950 SGWaAP
0.442Vajanský19332 SGWaAP
0.443Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.449Sládkovič6786 SGWaAP
0.452Botto7324 SGWaAP
0.466Rázus4504 SGWaAP
0.467Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.470Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.476Chalupka8421 SGWaAP
0.492Hollý31067 SGWaAP
0.494Hurban15758 SGWaAP
0.496Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.502Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.509Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.525Novomeský10963 SGWaAP