Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Salvádor1683 SGWaAP
0.261Honduras6275 SGWaAP
0.285Nikaragua4345 SGWaAP
0.287Ekvádor10989 SGWaAP
0.296Guatemala7579 SGWaAP
0.299Čile18997 SGWaAP
0.305Bolívia11310 SGWaAP
0.328Kolumbia22960 SGWaAP
0.339Argentína52043 SGWaAP
0.340Uruguaj10332 SGWaAP
0.357Angola7602 SGWaAP
0.363Mozambik3950 SGWaAP
0.367Brazília94977 SGWaAP
0.368Kostarika9099 SGWaAP
0.372Chile12490 SGWaAP
0.374Peru21613 SGWaAP
0.384Paraguaj9416 SGWaAP
0.384Mexiko78990 SGWaAP
0.388Venezuela24056 SGWaAP
0.398Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.400Nigéria18023 SGWaAP
0.400Kamerun7906 SGWaAP