Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sabinov44079 SGWaAP
0.164Lipany26610 SGWaAP
0.192Bardejov113057 SGWaAP
0.199Snina70764 SGWaAP
0.211Stropkov49620 SGWaAP
0.216stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.238Humenné166576 SGWaAP
0.246Sečovce14096 SGWaAP
0.255Trebišov78388 SGWaAP
0.260Vranov79733 SGWaAP
0.267Michalovce165562 SGWaAP
0.279Gelnica23184 SGWaAP
0.284Kežmarok92871 SGWaAP
0.284Svidník67541 SGWaAP
0.289Veľký_Šariš12217 SGWaAP
0.293Prešov605005 SGWaAP
0.294Sobrance20655 SGWaAP
0.296Medzilaborce30551 SGWaAP
0.307Krompachy22566 SGWaAP
0.317Topľa52321 SGWaAP
0.323Strážsky9709 SGWaAP
0.349Tvrdošín30468 SGWaAP
0.353Kapušany11300 SGWaAP