Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SZM5592 SGWaAP
0.450KSS34967 SGWaAP
0.483zväzák1606 SGWaAP
0.483KSČ23660 SGWaAP
0.490OV_KSS1337 SGWaAP
0.510ROH5553 SGWaAP
0.511zväzácky518 SGWaAP
0.563zväzácka705 SGWaAP
0.593komunista120716 SGWaAP
0.603revolučné_odborové648 SGWaAP
0.607ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.614komunistická80095 SGWaAP
0.623telovýchovná_jednota5130 SGWaAP
0.626KV_KSS642 SGWaAP
0.634JRD12015 SGWaAP
0.642nomenklatúrny_káder972 SGWaAP