Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SSR15520 SGWaAP
0.521ČSSR34407 SGWaAP
0.555československá_socialistická4555 SGWaAP
0.587Povereníctvo2067 SGWaAP
0.590SR1589613 SGWaAP
0.592ČSFR12001 SGWaAP
0.605povereníctvo4595 SGWaAP
0.607povereník3853 SGWaAP
0.612federálne6546 SGWaAP
0.618republika951415 SGWaAP
0.620Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.625Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.627Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.653SNR24474 SGWaAP
0.657ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.658ÚV8569 SGWaAP
0.658Republika19695 SGWaAP
0.665Federálny5469 SGWaAP
0.669ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.680rezortné3911 SGWaAP
0.683soviet_ZSSR662 SGWaAP
0.688Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.692KV_KSS642 SGWaAP
0.694Ministerstvo4265 SGWaAP
0.697byro_ÚV587 SGWaAP
0.700ČSR39747 SGWaAP
0.703skúšobníctvo3670 SGWaAP
0.704socialistická61784 SGWaAP
0.704tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.709ministerstvo1062673 SGWaAP