Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SSC11580 SGWaAP
0.442NDS22394 SGWaAP
0.495národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.586ŽSR40951 SGWaAP
0.593MDPT5617 SGWaAP
0.646Železnica7853 SGWaAP
0.649Iveta_Fedorová641 SGWaAP
0.686zjazdnosť3046 SGWaAP
0.693diaľničná14070 SGWaAP
0.699VSS8537 SGWaAP
0.700zhotoviteľ39808 SGWaAP