Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SRN9673 SGWaAP
0.311NSR8311 SGWaAP
0.458Nemecko603262 SGWaAP
0.476Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.501ČR217683 SGWaAP
0.521Rakúsko298290 SGWaAP
0.526Český_republika229491 SGWaAP
0.537Belgicko87645 SGWaAP
0.540Holandsko128655 SGWaAP
0.548NDR13966 SGWaAP
0.553Český_Republika5227 SGWaAP
0.571Spolkový1888 SGWaAP
0.575Bonn8536 SGWaAP
0.581Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.603spolková34087 SGWaAP
0.605Rakúsko17155 SGWaAP
0.617Rakúsky11209 SGWaAP
0.617Dánsko78320 SGWaAP
0.622Luxembursko25876 SGWaAP
0.626Bavorsko13359 SGWaAP
0.636Rumunsko116902 SGWaAP
0.637Švédsko125486 SGWaAP