Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SR1589613 SGWaAP
0.394republika951415 SGWaAP
0.512ČR217683 SGWaAP
0.518ministerstvo1062673 SGWaAP
0.549MPSVR7957 SGWaAP
0.570MH18106 SGWaAP
0.579slovenská2572665 SGWaAP
0.580ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.581Ministerstvo4265 SGWaAP
0.587MŽP15883 SGWaAP
0.588Republika19695 SGWaAP
0.590SSR15520 SGWaAP
0.595gestor6525 SGWaAP
0.602MDPT5617 SGWaAP
0.606rezortné3911 SGWaAP
0.608MZV12379 SGWaAP
0.614MV11692 SGWaAP
0.617MZ43670 SGWaAP
0.644MO42873 SGWaAP
0.645ruská_federácia27279 SGWaAP
0.651ČSFR12001 SGWaAP
0.651rezortná5079 SGWaAP
0.654gescia6085 SGWaAP
0.656Sekcia10929 SGWaAP
0.662pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.667Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.669Kancelária_NR1411 SGWaAP