Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.321SOU_elektrotechnický497 SGWaAP
0.327SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.338SPŠ8650 SGWaAP
0.406Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.442SOU_strojársky582 SGWaAP
0.462Gymnázium11647 SGWaAP
0.469strojnícka3359 SGWaAP
0.482SOŠ32873 SGWaAP
0.504SOU15711 SGWaAP
0.505SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.512Hotelový_akadémia2248 SGWaAP
0.516SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.524Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.530Strojnícky528 SGWaAP
0.532Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP